Compliance.

Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

OnS BELEID

Gegevensbescherming.

Wij garanderen dat uw gegevens veilig zijn bij ons.

Voor onze partners verwerken wij veel persoonsgegevens. Het is van groot belang dat niemand hier zomaar toegang toe heeft. Alle processen binnen onze organisatie waar persoonsgegevens worden verwerkt worden bewaakt, elke dag weer. Elk proces wordt in eerste instantie door onszelf getoetst en waar nodig verbeterd. Op die manier garanderen wij de veiligheid van uw gegevens.

Daarnaast wordt elk proces ieder jaar door een externe, onafhankelijke partij gecontroleerd. De audit. Hierbij worden nogmaals al onze interne processen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens onder de loep genomen.

Integriteit.

Compliance is het toezien dat de regels worden nageleefd. Integriteit wordt gezien als eigenschap die boven het naleven van de regels uitstijgt. Wij willen vooruitstrevend zijn in zowel compliance als integriteit door een oude gedragsnorm na te leven: zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.  

Contact met één van onze Lemons?